Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Αρμοδιότητες Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορεστιάδας

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Η γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν οι «Καλλικρατικοί» Δήμοι Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου.


ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

- Η μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και ζωικής παραγωγής στην περιοχή ευθύνης της υπηρεσίας.

- Η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

- Η διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.


ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα:

- ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

- ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

- ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

- ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

- ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ

Στην Υπηρεσία ανήκουν επίσης τα εξής γραφεία και κτηνιατρικά κέντρα:

- ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

- ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

- ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝ

- ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ

Έδρες των παραπάνω τμημάτων και γραφείων είναι:

- Τμήματα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας, Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού: Ραιδεστού 9, Ορεστιάδα.

- Τμήμα Κτηνιατρικής, Γραφείο Διευθυντή: Αναγεννήσεως Τέρμα - Κάτω Οινόη, Ορεστιάδα.

- Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Διδυμοτείχου: Υψηλάντου 3, Διδυμότειχο.

- Κτηνιατρικό Κέντρο Διδυμοτείχου: Ευγενίδη 49, Διδυμότειχο.

- Αγροτικό Κτηνιατρείο Δικαίων: Δίκαια.

- Αγροτικό Κτηνιατρείο Κυπρίνου: Κυπρίνος.


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ


1. ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

- Έλεγχοι παγίδων παρακολούθησης εντόμων

- Μακροσκοπικοί έλεγχοι καλλιεργειών

- Δειγματοληψίες προϊόντων

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

- Έλεγχοι καταστημάτων πώλησης

- Έλεγχοι ορθής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων

- Δειγματοληψίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων

- Έλεγχοι διάθεσης στην αγορά μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (παράνομες εισαγωγές, χρήση εισαγόμενων από παραγωγούς κτλ)

- Δειγματοληψίες νωπών οπωροκηπευτικών από σημεία πώλησης για έλεγχο υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων ( λαϊκές αγορές, πλανόδιο εμπόριο, καταστήματα κτλ)

ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

- Έλεγχος εισαγόμενων – εξαγόμενων προϊόντων φυτικής προέλευσης από και προς τρίτες χώρες

- Έλεγχος εγκαταστάσεων για την εγγραφή υπόχρεων στο μητρώο φυτοϋγειονομικού ελέγχου

- Έλεγχος φυτών προς φύτευση για την άδεια έκδοσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου

- Έλεγχος επιχειρήσεων για την τήρηση των φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Έλεγχος υπόχρεων για την εγγραφή τους στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών

- Ποιοτικός έλεγχος όλων των διακινούμενων νωπών οπωροκηπευτικών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης & προς τρίτες χώρες

- Έλεγχος τήρησης των ποιοτικών προδιαγραφών σε σημεία πώλησης

( λαϊκές αγορές, οπωροπωλεία, SUPER MARKET, πλανόδιοι πωλητές κτλ)

- Έλεγχος υπερκατεψυγμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης σε όλα τα στάδια της εμπορικής αλυσίδας

- Δειγματοληψίες για ΕΦΕΤ

- Συμμετοχή σε μεικτά κλιμάκια ελέγχου εγκαταστάσεων, καταστημάτων κτλ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

- Επιτόπιοι – διοικητικοί έλεγχοι παραγωγών

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ:

- Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής αμπελώνων

- Έκδοση άδειας εγκατάστασης αμπελώνων

- Παρακολούθηση υλοποίησης καθώς και ολοκλήρωσης των μέτρων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης (φύτευση, υποστύλωση εκρίζωση, ποικιλιακή μετατροπή κ.α)

- Αμπελουργικό μητρώο ( εγγραφή νέων αγροτεμαχίων , μεταβιβάσεις αμπελώνων)

- Σωστής συντήρησης αμπελώνων.

ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ

Διεξαγωγή ελέγχων στις οινοποιητικές επιχειρήσεις

- Έλεγχος στα σημεία παραλαβής των πρώτων υλών (σταφύλια)

- Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων

- Έλεγχος βιβλίων εισερχομένων – εξερχομένων των οινοποιητικών επιχειρήσεων

- Παρακολούθηση των εργασιών από την συγκομιδή μέχρι το στάδιο παραγωγής οίνου

- Εκτίμηση οινοπαραγωγής

- Αποθέματα

- Δειγματοληπτικός έλεγχος για τη συλλογή στοιχείων ( στάδιο ωρίμανσης σταφυλιών, δυναμικό αλκοολικό τίτλο) για διαπίστωση αύξησης του φυσικού κατ'όγκου αλκοολικού τίτλου, γίνεται κάθε αμπελοοινική περίοδο.

Οινικό Ποιοτικό παρακράτημα

- Λήψη δειγμάτων στέμφυλων, οινολάσπης και κρασιού

- Δείγματα ετικετών από φιάλες οίνου

- Απόσυρση υποπροϊόντων

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


2. ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

- Η εκτίμηση και η παρακολούθηση της πορείας της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και των τιμών των γεωργικών προϊόντων (Στατιστικά Στοιχεία).

- Η προώθηση της διαδικασίας ένταξης αγροτικών επενδύσεων στους αναπτυξιακούς κανονισμούς (450/2001).

- Ο υπολογισμός Γεωργικού Εισοδήματος.

- Ο Συνεργατισμός και οι Ομάδες Παραγωγών.

- Η Γεωτεχνική στήριξη εφαρμογής Προγραμμάτων Εποικισμού - Αναδασμού.

- Η διάδοση στον αγροτικό κόσμο, με κατάλληλες μεθόδους και εκπαιδευτικά προγράμματα, των αναγκαίων γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων εργασίας, την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την υποβοήθηση της συνεργασίας και της ομαδικής δράσης, για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων των εκμεταλλεύσεων στα πλαίσια του νομαρχιακού προγράμματος γεωργικής ανάπτυξης.

- Η ΟΔΓΕ και Σχέδια Βελτίωσης Καν. 2328/91.

- Η χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων, με βάση τα σχέδια βελτίωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και σχεδίων δράσης νέων αγροτών.

- Ο συντονισμός και η μεθόδευση της εργασίας των γεωπόνων των Γραφείων Αγροτικής Ανάπτυξης.

- Η υλοποίηση προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης περιοχής.

- Ν. 2520/97 - Επιτροπή Αγροτών, Νέων Αγροτών - Μείωση κόστους αγροτικών κατασκευών - Επιδότηση επιτοκίου.

- Η λειτουργία συνδέσμου με κεντρικές υπηρεσίες και Οργανισμούς του ΥΠΑΑΤ και με ιδρύματα έρευνας για εφαρμογή αναδιάρθρωσης κλάδων παραγωγής, στο πλαίσιο της εκάστοτε αγροτικής πολιτικής και για εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας.

- Η λειτουργία δικτύου Αγροτικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ). Υπολογισμός κόστους παραγωγής αγροτικών προϊόντων (ΚΟΠΑΠ).

- Η οργάνωση Τοπικών Ενημερωτικών συγκεντρώσεων αγροτών.

- Η χρήση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

- Εφαρμογή προγραμμάτων ΑΟΟ με ενημέρωση αγροτισσών σε θέματα αγροτικού νοικοκυριού.

- Ο Αγροτουρισμός

- Η παρακολούθηση πορείας ΦΜΚ - Δενδροκηπευτικών καλλιεργειών.

- Η ανάπτυξη της αμπελοκαλλιέργειας - αναδιάρθρωση αμπελώνων - παραγωγή τοπικών οίνων και άλλων οινικών προϊόντων.

- Η βιολογική γεωργία.

- Η εγκατάσταση πάσης φύσεως δοκιμαστικών αγρών

- Η χορήγηση βεβαιώσεων (Ι.Χ. αγροτικών, καταλληλότητας αγροτεμαχίων, ανέγερσης αποθηκών, περιφράξεων, αγροτικού εισοδήματος, λαϊκών αγορών).

- Το Αμπελουργικό Μητρώο.

- Τα προϊόντα Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε..

- H παραγωγή καλής ποιότητας προϊόντων της καλλιέργειας :

α) Βάμβακος

β) Καπνού

γ) Ζαχαρότευτλων

δ) Βιομηχανικής Τομάτας

- Η αναδιάρθρωση των παραπάνω καλλιεργειών στο πλαίσιο της Νέας ΚΑΠ.

- Η συμμετοχή στις διαδικασίες αγοραπωλησιών καπνών.

- Η εκτίμηση μέσων - ανωτάτων αποδόσεων στη Βιομ. Τομάτα.

- Η προώθηση και επέκταση της καλλιέργειας Αρωματικών - Ενεργειακών φυτών.

- Η εγκατάσταση, παρακολούθηση πορείας, συγκέντρωση αποτελεσμάτων, πιλοτικών αγρών στους τομείς των Αρωματικών, Κτηνοτροφικών και Ενεργειακών φυτών.

- Η μέριμνα για την ανάπτυξη του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής (τις ζωοτεχνικές προδιαγραφές για χρησιμοποίηση αρρένων ζώων αναπαραγωγής, καθορισμός υποχρεώσεων και δικαιωμάτων ιδιοκτητών αναγνωρισμένων ζώων), η βελτίωση και παραγωγή αγροτικών ζώων και η ρύθμιση σχετικών θεμάτων.

- Η ανάπτυξη της μελισσοκομίας και της σηροτροφίας και η ρύθμιση σχετικών θεμάτων.

- Η έγκριση μελετών και σχεδίων εγκαταστάσεων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και η χορήγηση βεβαίωσης για την έκδοση αδειών ανέγερσης κτηνοτροφικών κτισμάτων

- Η παρακολούθηση εκτροφής αγροτικών ζώων (Σταυλισμός - Διατροφή).

- Η εφαρμογή προγραμμάτων μετεγκατάστασης Κτηνοτροφικών μονάδων και βελτίωσης βοσκοτόπων.

- Η εφαρμογή προγράμματος ποιοτικού ελέγχου γάλακτος και ποσοστώσεων.

- Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης.

- Η επιτροπή αδειών λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων.

- Έλεγχος ζωοτροφών.

- Η επιτροπή γνωμοδότησης στην παραχώρηση εκτάσεων για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

- Η καταγραφή στοιχείων διακίνησης ζωικών προϊόντων

- Βιολογική Κτηνοτροφία.

- Συγκέντρωση - έλεγχος δικαιολογητικών προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης πτηνοτροφίας.

- Κατάρτιση σιτηρεσίων - παροχή οδηγιών για ορθολογιστική διατροφή των αγροτικών ζώων.

- Πρόγραμμα ταξινόμησης βοοειδών (συλλογή στοιχείων, επεξεργασία και έλεγχος).

- Εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας.

- Τήρηση Μητρώου Μελισσοκόμων - έκδοση Μελισσοκομικών βιβλιαρίων.

- Η μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων για την παραγωγή ζωοτροφών (Αποξηραμένες χορτονομές).

- Η δωρεάν διανομή αποσυρόμενων προϊόντων (κατεψυγμένου κρέατος, πορτοκαλιών, μήλων, λαδιού, ρύζι, μακαρονιών).

- Σε συνεργασία με τη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης καταρτίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή προγραμμάτων εγγειοβελτιωτικών και αντιδιαβρωτικών έργων.

- Ο έλεγχος και η επεξεργασία των γεωργοτεχνικών και των εδαφολογικών στοιχείων και μελετών των εγγειοβελτιωτικών έργων και η εκπόνηση μελετών αξιοποίησης παθογενών και επικλινών εδαφών.

- Εισηγείται επί της ανάγκης επιβολής αναγκαστικών αναδασμών.

- Μελετά συστήματα εδαφοπροστασίας και συντάσσει εδαφολογικές μελέτες.

- Η παρακολούθηση της παροχής και της καταλληλότητας των υδάτων των ποταμών, πηγών και ρεμάτων και η παρακολούθηση των βροχομετρικών σταθμών.

- Η αποζημίωση για ζημίες και φθορές περιουσίας από την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων.

- Η απογραφή γεωργικών μηχανημάτων, η έκδοση αδειών κυκλοφορίας και αδειών οδήγησης των μηχανημάτων αυτών.

- Η χορήγηση βεβαιώσεων περί υπάρξεως θεριζοαλωνιστικής μηχανής σε κατάσταση λειτουργίας, για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων και καταλληλότητας αυτών για μεταφορά σιτηρών, βάμβακος κτλ.

- Η ενημέρωση των υπηρεσιών Συγκοινωνιών για αλλαγή ιδιοκτησίας θερ/κών μηχανών, βαμβακοσυλλεκτικών, τευτλοεξαγωγέων και τοματοσυλλεκτικών μηχανών.

- Η μέριμνα έκδοσης απόφασης για την λειτουργία των θερ/κών και βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών με ευθύνη βοηθού μηχανοδηγού.

- Συντάσσει πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού σε συνεργασία με τη ΔΕΗ και την επιτροπή εξηλεκτρισμού.

- Η εξέταση αιτήσεων για απαλλαγή αγροτών καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος, από την ετήσια ελάχιστη χρέωση.

- Η αποστολή στοιχείων με τον αγροτικό εξηλεκτρισμό στην Κεντρική Υπηρεσία και λοιπούς αρμόδιους φορείς.

- Ο χαρακτηρισμός ταξινόμησης εγγειοβελτιωτικών έργων εντός νομού.

- Η μελέτη έργων συστηματοποίησης εδαφών ισοπεδώσεων, εκχερσώσεων κ.λ.π. και οδηγίες αυτών.

- Η εισήγηση για βελτίωση, συμπλήρωση, ανακαίνιση και επέκταση εγγειοβελτιωτικών έργων.

- Ο καθορισμός ζωνών κατάληψης των εγγειοβελτιωτικών έργων και η διαχείριση και εκμετάλλευση των ζωνών αυτών.

- Η έγκριση εκτέλεσης ερευνητικών εργασιών για την ανεύρεση υπόγειων υδάτων και η χορήγηση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής του για αγροτική χρήση.

- Η έκδοση κανονιστικού περιεχομένου απόφασης για την προστασία του υδατικού δυναμικού.

- Η δέσμευση και απαλλοτρίωση υδάτων και σύσταση δουλείας διέλευσης αυτών (ιδιωτικά και δημόσια).

- Η παραχώρηση δικαιώματος χρήσης δημοσίου νερού.

- Η εποπτεία και ο έλεγχος ΓΟΕΒ & ΤΟΕΒ.

- Το Περιφερειακό Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Διδυμοτείχου υπάγεται στο παραπάνω Τμήμα.


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Αρμοδιότητες του γραφείου είναι:

- Η Εφαρμογή όλων των προγραμμάτων του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής παραγωγής σε τοπικό επίπεδο γραφείου.

- Η παραλαβή οποιασδήποτε αιτήματος παραγωγού και απάντηση σε αυτό στον χρόνο που προβλέπεται.

- Η παροχή γεωργικών συμβουλών στους αγρότες και εξυπηρετήσεων σε ρυθμιστικές εργασίες

- Η παροχή στοιχείων και πληροφοριών στα Τμήματα της Υπηρεσίας για τη διεκπεραίωση διαφόρων τεχνικών και ρυθμιστικών θεμάτων


3. ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

- Προγράμματα εκρίζωσης και ελέγχου της Βρουκέλλωσης Βοοειδών, αιγοπροβάτων, ΜΣΕ, Καταρροϊκού Πυρετού, Σαλμονέλωσης, Δυτικού Νείλου, TRACES

- Ασθένειες Μελισσών.

- Χορήγηση υγειονομικών πιστοποιητικών ζώντων ζώων.

- Εχινοκοκκίαση-λύσσα και κυνοκομεία.

- Παροχή περίθαλψης στα παραγωγικά και μη ζώα.

- Ασκεί κρεωσκοπικό έλεγχο σε σφαγεία της περιοχής ευθύνης του.

- Προβαίνει σε εμβολιασμούς των ζώων έναντι διαφόρων ασθενειών.

- Προβαίνει στη θανάτωση και τον ενταφιασμό των ζώων στην περίπτωση επιζωοτιών, ως και τις απαραίτητες απολυμάνσεις των εκτροφών.

- Χορηγεί άδειες διακίνησης ζώων και έχουν την ευθύνη αυτών των διακινήσεων.

- Ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των ζώων και φροντίζει για την προστασία τους.

- Χορήγηση άδειας σκοπιμότητας και λειτουργίας σφαγείων και πτηνοσφαγείων ορισμένης δυναμικότητας και κατάρτιση προγράμματος εκτέλεσης κρεωσκοπικού ελέγχου σε σφαγεία και πτηνοσφαγεία αρμοδιότητάς μας.

- Χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και άδειας λειτουργίας σε εργαστήρια, βιοτεχνίες και βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας, τυποποίησης και επεξεργασίας αυγών, τυποποίησης και επεξεργασίας γάλακτος, επεξεργασίας αλιευμάτων και ψυκτικών αποθηκών τροφίμων ζωικής προέλευσης.

- Εποπτεία της τήρησης των όρων υγιεινής και ορθής λειτουργίας σε σφαγεία, πτηνοσφαγεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και εργαστήρια παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων ζωικής προέλευσης.

- Είσπραξη και απόδοση τελών για τους ελέγχους που γίνονται σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

- Κατάρτιση προγραμμάτων αστυκτηνιατρικών επιθεωρήσεών σε καταστήματα, βιοτεχνίες και βιομηχανίες παρασκευής, επεξεργασίας, συντήρησης, αποθήκευσης, διάθεσης και κατανάλωσης τροφίμων ζωικής προέλευσης και συμμετοχή σε μικτά κλιμάκια ελέγχου αυτών των επιχειρήσεων.

- Η διενέργεια κτηνιατρικής επιθεώρησης και η χορήγηση κατάλληλων πιστοποιητικών για την εξαγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης σε τρίτες χώρες.

- Έγκριση και καταγραφή εμπόρων τροφίμων ζωικής προέλευσης και η εποπτεία του ενδοκοινοτικού εμπορίου.

- Συνεργασία με άλλους φορείς (ΕΦΕΤ, ΕΛΟΓΑΚ, κα) προκειμένου για τη διενέργεια των επισήμων ελέγχων σε επιχειρήσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης.

- Οργάνωση και ολοκλήρωση του προγράμματος ελέγχου καταλοίπων σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

- Εποπτεία της εφαρμογής της νομοθεσίας (καν. 1774/2002) για την κτηνιατρική δημόσια υγεία καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος από κτηνιατρικής πλευράς (διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων)


ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΑ

- ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

- ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝ

- ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ

Αρμοδιότητες:

- Η παροχή περίθαλψης στα παραγωγικά και μη ζώα.

- Η εκτέλεση Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων (αναφέρονται αναλυτικά στις αρμοδιότητες του τμήματος υγείας ζώων).

- Η τήρηση όλων των στοιχείων που αφορούν το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής ευθύνης τους.

- Ασκούν κρεωσκοπικό έλεγχο σε σφαγεία της περιοχής ευθύνης τους.

- Διενεργούν αστυκτηνιατρικές επιθεωρήσεις σε καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες που επεξεργάζονται ή διαθέτουν προϊόντα ζωικής προέλευσης, στην περιοχή ευθύνης τους.

- Ελέγχουν την υγεία των ζώων, την υγιεινή των σταυλικών εγκαταστάσεων, την διατροφή των παραγωγικών ζώων και ελέγχουν από υγειονομικής πλευράς το παραγόμενο γάλα στις κτηνοτροφικές μονάδες

- Συλλέγουν και αποστέλλουν δείγματα για έλεγχο καταλοίπων φαρμακευτικών και τοξικών ουσιών στο κρέας των παραγωγικών ζώων

- Ελέγχουν και φροντίζουν για την ορθότητα της σήμανσης που γίνεται από τους κτηνοτρόφους

- Προβαίνουν σε εμβολιασμούς των ζώων έναντι διαφόρων ασθενειών

- Προβαίνουν στη θανάτωση και τον ενταφιασμό των ζώων στην περίπτωση επιζωοτιών, ως και τις απαραίτητες απολυμάνσεις των εκτροφών

- Χορηγούν άδειες διακίνησης ζώων και έχουν την ευθύνη αυτών των διακινήσεων

- Ελέγχουν τις συνθήκες μεταφοράς των ζώων και φροντίζει για την προστασία τους


4. ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

είναι αρμόδιο στον τομέα υδατοκαλλιεργειών και εσωτερικών υδάτων, εμπορίας και μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων της περιοχής ευθύνης του για τα εξής:

- Άδειες ερασιτεχνικής καθώς και επαγγελματικής αλιείας εσωτερικών υδάτων.

- Υδατοκαλλιέργειες εσωτερικών υδάτων.

- Τήρηση μητρώου επαγγελματικών σκαφών εσωτερικών υδάτων.

- Την παροχή τεχνικών συμβουλών και οδηγιών βάσει της επιστήμης και της τεχνικής προς τους υδατοκαλλιεργητές, μελέτες, εισηγήσεις κ.λ.π.

- Την εκτέλεση διαρθρωτικών προγραμμάτων αλιείας που καταρτίζονται από την Ε.Ε. και το Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθώς και η εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών – Κανονισμών που έχουν σχέση με τις υδατοκαλλιέργειες, τη μεταποίηση - εμπορία - κανόνες υγιεινής των αλιευμάτων κ.λ.π.

- Την εξέταση, προώθηση και υλοποίηση προγραμμάτων που έχουν σχέση με τα παραπάνω προς το Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και την Ε.Ε. και η χορήγηση των Εθνικών και Κοινοτικών ενισχύσεων.

- Την έγκριση χορήγησης αδειών εισαγωγής υδρόβιων οργανισμών για εμπλουτισμούς, εκτροφή κ.λ.π.

- Τη λήψη μέτρων αλιείας στα εσωτερικά νερά.

- Τη συμμετοχή σε διάφορες Περιφερειακές Επιτροπές Περιβάλλοντος, η εξέταση και παροχή γνωμοδοτήσεων και η ανάληψη δράσεων επί περιβαλλοντικών θεμάτων που σχετίζονται με το υδάτινο οικοσύστημα.

- Την προστασία και διαχείριση των υγροτόπων σε συνεργασία μετά των συναρμοδίων υπηρεσιών.

- Τη μέριμνα και προστασία των υδρόβιων οργανισμών.


5. ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ

είναι αρμόδιο για τα εξής:

- Τη διενέργεια εκούσιων ή αναγκαστικών αναδασμών.

- Την παραχώρηση εκτάσεων σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα και ΟΤΑ.

- Την εκμίσθωση, εκποίηση, ανταλλαγή και προστασία εποικιστικών εκτάσεων.

- Την έκδοση, διόρθωση και ακύρωση τίτλων κυριότητας.

- Τη σύνταξη τοπογραφικών προγραμμάτων.

- Τη συγκρότηση τοπογραφικών συνεργείων από τεχνικούς υπαλλήλους.

- Τη σύνταξη, τήρηση, συμπλήρωση και ολοκλήρωση θεματικών χαρτών με στοιχεία που συλλέγονται επιτόπου.

- Την περιοδική ενημέρωση των τοπικών θεματικών χαρτών με τις μεταβολές που έχουν σημειωθεί.

- Τη χορήγηση βεβαιώσεων και τοπογραφικών διαγραμμάτων για την εξυπηρέτηση πολιτών.

- Την έρευνα των φακέλων των εργασιών για τον έλεγχο αιτημάτων.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ευθύνη του τα εξής:

- Το πρωτόκολλο.

- Η διοικητική μέριμνα της Υπηρεσίας σε υλικά και προμήθειες.

- Ο προγραμματισμός των αναγκών της υπηρεσίας σε υλικά και εξοπλισμό.

- Η παρακολούθηση των κωδικών του προϋπολογισμού.

- Η ενημέρωση, συντονισμός και εξασφάλιση της εύρυθμης επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων.

- Η ανάρτηση αποφάσεων στο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".

- Η ανάπτυξη, συντήρηση και εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού.

- Η συντήρηση και επισκευή των Η/Υ.

- Η μέριμνα για την επισκευή και αποκατάσταση του πάσης φύσεως εξοπλισμού της Υπηρεσίας.

- Η συντήρηση και ανάπτυξη των δικτύων δεδομένων και τηλεφωνίας.