Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκ. & Διαγ. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτην. Ορ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκτύπωσης μηχανικών σφραγίδων 02/10/19
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εργασιών και υλικών επισκευής και συντήρησης εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων 01/10/19
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού 17/09/19
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανταλλακτικά Η/Υ 11/09/19
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ανταλλακτικών Η/Υ 30/08/19
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας 15 μπαταριών UPS 30/08/19
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισκευής 2 κλιματιστικών 06/08/19
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκτύπωσης μητρώων και εντύπων. 01/08/19
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισκευής ηλεκτρολογικών στοιχείων ενός ψυγειοκαταψύκτη. 01/08/19
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 30/07/19

Σελίδα 1 από 12