Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής με θέμα «Η Νίκη της Σαμοθράκης»

Εκτύπωση

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί και αγαπημένοι μαθητές

Σας ευχαριστούμε γα το ενδιαφέρον σας για τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για τη ΝΙΚΗ της Σαμοθράκης.

Στην ιστοσελίδα που βρίσκεστε έχει αναρτηθεί υποστηρικτικό υλικό με τον τίτλο «Μουσειοσκευή της Νίκης». Πρόκειται για εκπαιδευτικό υλικό που έχει ως στόχο την γνωριμία με τη ΝΙΚΗ μέσα από κείμενα και προτεινόμενες δραστηριότητες.

Ελπίζουμε να σας είναι χρήσιμο και να το αξιοποιήσετε στο πλαίσιο του διαγωνισμού.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.


1 Όροι Διαγωνισμού
2 Υποστηρικτικό Υλικό / Μουσειοσκευή Νίκης
3 Ερωτήματα για διαγωνισμό ζωγραφικής