Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών για διαγωνιστικές διαδικασίες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για το οικονομικό έτος 2019 04/12/18
2 Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής υλικών/παροχής υπηρεσιών/εκτέλεσης εργασιών που πραγματοποιούνται με ευθύνη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε Έβρου 29/11/18
3 Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για την τροποποίηση συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών των τακτικών και διεθνών διαγωνισμών που θα διενεργήσει η Π. Ε. Έβρου για χρονικό διάστημα ενός έτους 10/05/17
4 Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπών για διαγωνισμούς της ΠΕ Έβρου 20/02/17
5 Ανακοίνωση διαδικασίας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών συνοπτικού διαγωνισμού της Π.Ε Έβρου (καθαριότητα κτιριακών εγκαταστάσεων) 09/01/17
6 Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών της Π.Ε. Έβρου 16/12/16
7 Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την τροποποίηση της αριθμ. 1/4-1-2016 απόφασης συγκρότησης επιτροπών 27/06/16
8 Ανακοίνωση διενέργειας διαδικασίας κλήρωσης για τροποποίηση επιτροπής διαγωνισμών της Π.Ε Έβρου 17/05/16
9 Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών για διαγωνισμούς που θα διενεργήσει η Π.Ε Έβρου το έτος 2016 03/03/16
10 Ανακοίνωση επί της αριθμ.02/2016 Διακήρυξης για τη διακίνηση κοινής & επείγουσας αλληλογραφίας της Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Έβρου) 18/01/16

Σελίδα 1 από 9