Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Άδειες Απουσίας

1 doc pdf Αιτηση χορήγησης ειδικής άδειας γάμου Άρθρο 50
2 doc pdf Αιτηση χορήγησης ειδικης αδειας πενθους Άρθρο 50
3 doc pdf Αιτηση χορηγησης ειδικης άδειας εκλογων Άρθρο 50, ΔΙΔΑΔ/Φ.18.19/1555/οικ.21192
4 doc pdf Αιτηση χορήγησης ειδικής άδειας για συμμετοχή σε ΔΙΚΗ Άρθρο 50
5 doc pdf Αιτηση χορησης άδειας Αιμοδοσίας Άρθρο 50
6 doc pdf Αιτηση χορήσης μηχανογραφικής άδειας Άρθρο 50
7 doc pdf Αίτηση χορήγησης άδειας κυοφορίας Άρθρο 52
8 doc pdf Αιτηση χορηγησης άδειας λοχείας Άρθρο 52
9 doc pdf Αιτηση χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου Άρθρο 53
10 doc pdf Αίτηση χορήγησης άδειας ανατροφής πατέρα με σύζυγο στον Δημόσιο Τομέα Άρθρο 53
11 doc pdf Αίτηση χορήγησης άδειας ανατροφής πατέρα με σύζυγο στον Ιδιωτικό Τομέα Άρθρο 53, ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346(παρ.10)
12 doc pdf Αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας Άρθρο 55, Άρθρο 56
13 doc pdf Αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας με Υπεύθυνη Δήλωση Άρθρο 55
14 doc pdf Αίτηση χορήγησης άδειας επιμόρφωσης (σεμινάρια, συνέδρια κλπ) Άρθρο 59
15 doc pdf Αίτηση χορήγησης άδειας εξετάσεων (Φοιτητική) Άρθρο 60
16 doc pdf Αίτηση χορήγησης άδειας σχολικής παρακολούθησης (Γονικής) Άρθρο 53, ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1262/οικ.23684
17 doc pdf Αίτηση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας Άρθρο 58, ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346(παρ.6), ΦΕΚ 315/27-2-2008
18 doc pdf Αιτηση χορήγησης άδειας Ανευ Αποδοχων Άρθρο 51
19 doc pdf Αίτηση χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιού Άρθρο 51, Άρθρο 53
20 doc pdf Αίτηση χορήγησης συνδικαλιστικής άδειας
21 pdf Αίτηση χορήγησης άδειας μείωσης εργάσιμων ημερων.3986_11 ΔΙΔΑΔ/Φ. 51/683/οικ.15718
22 pdf Αίτηση χορήγησης άδειας μείωσης ημερήσιας απασχολησης.3986_11 ΔΙΔΑΔ/Φ. 51/683/οικ.15718
23 pdf Αίτηση χορήγησης άδειας Άνευ Αποδοχών n.3986_11 ΔΙΔΑΔ/Φ. 51/683/οικ.15718