Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Συνταξιοδότηση

1 doc pdf Απαραίτητα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης
2 doc pdf Αίτηση παραίτησης λογω συνταξιοδοτησης (1η)
3 doc pdf Αίτηση παραιτησης λογω συνταξιοδότησης (2η)
4 doc pdf Αίτηση κύριας Σύνταξης (Για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους)
5 doc pdf Αίτηση κύριας Σύνταξης (Για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων)
6 doc pdf Αίτηση κύριας Σύνταξης (Για το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων)
7 doc pdf Αίτηση κύριας Σύνταξης (Για το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων)
8 pdf Υπεύθυνη Δήλωση