Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Τμ. Πολιτικής Προστασίας

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών ψηφιακών τηλεφωνικών συσκευών 15/10/19
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) 13/11/18
3 Ορθή επανάληψη στο έντυπο οικονομικής προσφοράς ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά με α/α 58 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Έργο "Επισκευή τηλεμετρικού δικτύου σταθμών μέτρησης των ποταμών Έβρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου" 25/10/18
4 Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Έργο "Επισκευή τηλεμετρικού δικτύου σταθμών μέτρησης ποταμών Έβρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου" 24/10/18
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός αναμεταδότη vhf , Δυο πομποδεκτών hf/vhf/uhf και δυο αυτόματων συντονιστών πομποδεκτών 13/09/17