Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Άδεια πώλησης τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών ποτών και ορισμένων ζαχαρωδών προϊόντων στα αναπηρικά περίπτερα

Εκτύπωση

ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΓΩΤΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 α) Αίτηση

β) Δύο (2) πρόσφατες μικρές φωτογραφίες

γ) Άδεια περιπτέρου (Φωτοτυπία)

δ) Απόφαση για το δικαίωμα μίσθωσης (Φωτοτυπία)

ε) Βεβαίωση της Δημοτικής Αρχής για την τοποθέτηση των χρησιμοποιούμενων ψυγείων στο πεζοδρόμιο (σε επαφή με τις αντίστοιχες πλευρές του περιπτέρου)

στ) Ατομικό βιβλιάριο υγείας

ζ) Αστυνομική Ταυτότητα (φωτοτυπία)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα ψυγεία πρέπει να εφάπτονται των πλευρών του περιπτέρου και οι διαστάσεις τους να είναι 1,10μ. * 0,60μ. στα κεντρικά σημεία των πόλεων και 1,35μ. * 0,60μ. στις ακραίες συνοικίες των πόλεων ή σε χωριά.

Επιτρέπεται:

Ένα (1) ψυγείο για αναψυκτικά και μπύρες και

Ένα (1) ψυγείο για παγωτά