Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Λειτουργία πολιτιστικών συλλόγων και αθλητικών σωματείων

Εκτύπωση

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Π.Α.Μ.Θ. - Περιφερειακής Ενότητας Έβρου είναι η αρμόδια υπηρεσία για την εποπτεία των πολιτιστικών και αθλητικών μη- κερδοσκοπικών φορέων του Νομού Έβρου, γι' αυτό και τηρεί αρχείο με τους φακέλους τους και θεωρεί τα στοιχεία τους, βιβλία και μπλοκ.

Για τη νόμιμη λειτουργία των συλλόγων και προκειμένου να ενημερώνονται οι φάκελοί τους, θα πρέπει να προσκομιστούν από νόμιμο εκπρόσωπό τους (μέλος του Δ.Σ. ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο/ γραφείο / επαγγελματία) τα παρακάτω δικαιολογητικά, ώστε να καταστεί δυνατή η θεώρηση των στοιχείων και η οποιαδήποτε συνεργασία σε θέματα πολιτισμού και αθλητισμού.

Διευκρινίζεται ότι τα παρακάτω ισχύουν για τους νεοϊδρυθέντες συλλόγους και για όσους δεν τα έχουν προσκομίσει:

1. Επικυρωμένο καταστατικό του συλλόγου καθώς και μεταγενέστερες τροποποιήσεις

2. Διαταγή Ειρηνοδικείου (Αριθμ. Αποφ. Καταστατικού) για νέους συλλόγους ή Απόφαση εκούσιας δικαιοδοσίας Πρωτοδικείου, για παλιούς συλλόγους

3. Αντίγραφο πρακτικού αρχαιρεσιών, όπου φαίνεται η νόμιμη εκλογή Δ.Σ.

4. Πίνακας μελών του Δ.Σ.

5. Πιστοποιημένο άθλημα*

6. Προπονητές – προσόντα*

7. Βεβαίωση μέλους της οικίας Ομοσπονδίας*

8. Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από τη Γ.Γ.Α.*

9. Άδεια χώρου άθλησης*

Κάθε χρόνο θα πρέπει να προσκομίζονται:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο ισολογισμού-απολογισμού της διαχειριστικής χρήσεως του παρελθόντος οικονομικού έτους

2. Έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής

3. Συνοπτική έκθεση της ετήσιας δραστηριότητας του συλλόγου

4. Αριθμητική δύναμη των μελών

5. Άδεια χώρου*

*Ισχύουν μόνο για τους αθλητικούς συλλόγους

Κάθε φορά που γίνονται νέες εκλογές θα πρέπει να προσκομίζονται:

1. Το πρακτικό των αρχαιρεσιών και

2. Πίνακας μελών του νέου Δ.Σ

Επίσης Βιβλία που πρέπει να τηρείτε και να θεωρείτε στην υπηρεσία μας είναι:

1. Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων (Γ.Σ)

2. Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ)

3. Ταμείου (εσόδων-εξόδων)

4. Μητρώου μελών

5. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του συλλόγου

6. Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (εισερχόμενα-εξερχόμενα έγγραφα).

7. Μπλοκ γραμματίων είσπραξης (για δωρεές), ενταλμάτων πληρωμής (για έξοδα του συλλόγου) και απόδειξης είσπραξης (για συνδρομές μελών) - αριθμημένα και σφραγισμένα με τη σφραγίδα του συλλόγου στην κάθε σελίδα

ΠΡΟΣΟΧΗ:

• Η αρίθμηση στο βιβλίο πρωτοκόλλου και ταμείου γίνεται μόνο στη δεξιά σελίδα (δεν χρησιμοποιείται η πρώτη και η τελευταία, που είναι μισές)

• Η αρίθμηση στα υπόλοιπα βιβλία γίνεται σε όλες τις σελίδες

• Σε όλα, στην τελευταία σελίδα να υπάρχει η στρογγυλή σφραγίδα του συλλόγου και υπογραφή του προέδρου και του γραμματέα (στο βιβλίο ταμείου προστίθεται και του ταμία).

• Τα παραπάνω βιβλία θα πρέπει θεωρηθούν από την υπηρεσία μας προτού χρησιμοποιηθούν. Εφόσον υπάρξει ανάγκη να θεωρηθούν καινούρια βιβλία, θα πρέπει οι Σύλλογοι να προσκομίσουν στην Υπηρεσία και τα παλιά για έλεγχο.

• Τα μπλοκ θεωρούνται μόνο για το έτος που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μετά από συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης που δίνεται από την Υπηρεσία μας.

• Στα μπλοκ τα φύλλα πρέπει να αριθμούνται και θα αναγράφεται σε κάθε φύλλο πάνω αριστερά η επωνυμία του συλλόγου (σφραγίδα συλλόγου).

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Δήμητρας 19, 68100, Αλεξανδρούπολη

Πληροφορίες: Παρδαλίδου Χρυσαφένια, Μυλωνάς Θεόδωρος

Τηλέφωνο : 25513-55329

FAX : 25513-55338

E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Π.Α.Μ.Θ. - Περιφερειακής Ενότητας Έβρου είναι η αρμόδια υπηρεσία για την εποπτεία των πολιτιστικών και αθλητικών μη- κερδοσκοπικών φορέων του Νομού Έβρου, γι’ αυτό και τηρεί αρχείο με τους φακέλους τους και θεωρεί τα στοιχεία τους, βιβλία και μπλοκ.    
Για τη νόμιμη λειτουργία των συλλόγων και προκειμένου να ενημερώνονται οι φάκελοί τους, θα πρέπει να προσκομιστούν από νόμιμο εκπρόσωπό τους (μέλος του Δ.Σ. ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο/ γραφείο / επαγγελματία) τα παρακάτω δικαιολογητικά, ώστε να καταστεί δυνατή η θεώρηση των στοιχείων και η οποιαδήποτε συνεργασία σε θέματα πολιτισμού και αθλητισμού.
   

 

            Διευκρινίζεται ότι τα παρακάτω ισχύουν για τους νεοϊδρυθέντες συλλόγους και για όσους δεν τα έχουν προσκομίσει:

 

1.    Επικυρωμένο καταστατικό του συλλόγου καθώς και μεταγενέστερες τροποποιήσεις
2.    Διαταγή Ειρηνοδικείου (Αριθμ. Αποφ. Καταστατικού) για νέους συλλόγους ή Απόφαση εκούσιας δικαιοδοσίας Πρωτοδικείου, για παλιούς συλλόγους
3.    Αντίγραφο πρακτικού αρχαιρεσιών, όπου φαίνεται η νόμιμη εκλογή Δ.Σ.
4.    Πίνακας μελών του Δ.Σ.
  1. Πιστοποιημένο άθλημα*
  2. Προπονητές – προσόντα*
  3. Βεβαίωση μέλους της οικίας Ομοσπονδίας*
  4. Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από τη Γ.Γ.Α.*
  5. Άδεια χώρου άθλησης*
 
Κάθε χρόνο θα πρέπει να προσκομίζονται:

 

1.   Επικυρωμένο αντίγραφο ισολογισμού-απολογισμού της διαχειριστικής χρήσεως του παρελθόντος οικονομικού έτους
2.   Έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής
3.   Συνοπτική έκθεση της ετήσιας δραστηριότητας του συλλόγου
4. Αριθμητική δύναμη των μελών

        5. Άδεια χώρου*

 
*Ισχύουν μόνο για τους αθλητικούς συλλόγους

 

 

Κάθε φορά που γίνονται νέες εκλογές θα πρέπει να προσκομίζονται:

 

1.   Το πρακτικό των αρχαιρεσιών και
2.   Πίνακας μελών του νέου Δ.Σ
 
Επίσης Βιβλία που πρέπει να τηρείτε και να θεωρείτε στην υπηρεσία μας είναι:

 

1.    Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων (Γ.Σ)
2.    Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ)
3.    Ταμείου (εσόδων-εξόδων)
4.    Μητρώου μελών
5.    Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του συλλόγου
6.    Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (εισερχόμενα-εξερχόμενα έγγραφα).
7.    Μπλοκ γραμματίων είσπραξης (για δωρεές), ενταλμάτων πληρωμής (για έξοδα του συλλόγου) και απόδειξης είσπραξης (για συνδρομές μελών) - αριθμημένα και σφραγισμένα με τη σφραγίδα του συλλόγου στην κάθε σελίδα

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

·         Η αρίθμηση στο βιβλίο πρωτοκόλλου και ταμείου γίνεται μόνο στη δεξιά σελίδα (δεν χρησιμοποιείται η πρώτη και η τελευταία, που είναι μισές)

·         Η αρίθμηση στα υπόλοιπα βιβλία γίνεται σε όλες τις σελίδες

·         Σε όλα, στην τελευταία σελίδα να υπάρχει η στρογγυλή σφραγίδα του συλλόγου και υπογραφή του προέδρου και του γραμματέα (στο βιβλίο ταμείου προστίθεται και του ταμία).

·         Τα παραπάνω βιβλία θα πρέπει θεωρηθούν από την υπηρεσία μας προτού χρησιμοποιηθούν. Εφόσον υπάρξει ανάγκη να θεωρηθούν καινούρια βιβλία, θα πρέπει οι Σύλλογοι να προσκομίσουν στην Υπηρεσία και τα παλιά για έλεγχο.

·         Τα μπλοκ θεωρούνται μόνο για το έτος που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μετά από συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης που δίνεται από την Υπηρεσία μας.

·         Στα μπλοκ τα φύλλα πρέπει να αριθμούνται και θα αναγράφεται σε κάθε φύλλο πάνω αριστερά η επωνυμία του συλλόγου (σφραγίδα συλλόγου).

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Δήμητρας 19, 68100, Αλεξανδρούπολη

Πληροφορίες: Παρδαλίδου Χρυσαφένια, Μυλωνάς Θεόδωρος

Τηλέφωνο     : 25513-55329

FAX               : 25513-55338

E-mail         : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.