Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Μεταφορά οστών

Εκτύπωση

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΣΤΩΝ

 α) Αίτηση

β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου

γ) Πιστοποιητικό απολύμανσης οστών