Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ένταξη Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο εθνικό, ειδικό και περιφερειακό μητρώο

Εκτύπωση

Ένταξη Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο εθνικό, ειδικό και περιφερειακό μητρώο

(Σχετ. Νομοθεσία. ΦΕΚ 1310,τ.Β΄, 16.06.2011 Άρθρο 1)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την Ένταξη Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο εθνικό, ειδικό και περιφερειακό μητρώο.

1. Αίτηση εγγραφής

2. Συνημμένα δικαιολογητικά (σε δύο αντίτυπα)

1. Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού & τροποποιήσεις αυτού

2. Απογραφικό δελτίο

3. Ε. Άλλα στοιχεία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2551355339